Vår natur och faddrar i klassrummet

Idag hade vi en fadderträff i förskoleklassen tillsammans med årskurs 3. Det är alltid lika efterlängtat. Både små och stora tycker det är riktigt mysigt. Vi tänker att vi stärker barnens sociala relationer för ökad trygghet genom att odla vänskap. I den här träffen använde vi oss också av faddrarna som lite mer av lärresurser (Wiliam & Leahy 2015:177-207). Det gick till så att vi lärde oss om allemansrätten tillsammans genom att ta upp viktiga begrepp och sedan titta på en film från Naturvårdsverket. Men före filmen slog vi upp loduskalendern.ee och tittade på den nykläckta örnungen och på den svarta storken i de livestreamade fågelbona. Det var en riktig ”hit” och barnen visste inte till sig av förtjusning. Vi hade nämligen tur och fick se örnungen och dess pappa i örnnästet. Hanen är något mindre än honan och hon har helsvarta ögon medan hanens pupiller är mindre.

När vi sedan kikade i storkboet hade vi också tur. Den vackra storken låg och ruvade. Men hur många ägg hade hon lagt, undrade barnen. Så plötsligt reste sig fågeln i sitt rede. Nu kunde vi se att den ruvade på 4 ägg. Att titta på djur med barn är verkligen något att rekommendera. Genom dagens digitala teknik har vi möjlighet att, på det här sättet, plocka in naturen i klassrummet. Ska tilläggas att vi sedan gick ut och lekte tillsammans utomhus. Något som barnen också uppskattar mycket.

Naturvårdsverkets film är också att rekommendera. Till den finns dessutom en tipspromenad genom vilken vi kan repetera kunskapen om några veckor. Då har vi planerat en ny fadderträff där vi kommer att få god hjälp av våra äldre kamrater för att läsa och svara på frågorna tillsammans.

Nedan finner du länkarna.

Vill du läsa mer om faddrar kan du söka här på sidan eller slå på faddrar i menyraden. Det är något som vi jobbar med återkommande och det är en viktig del i vår skolkultur.

http://www.looduskalender.ee/n/node/2172#cam

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/

Wiliam, Dylan & Leahy, Siobhan (2015) Handbok i formativ bedömning, Stockholm: Natur & Kultur

1 comment for “Vår natur och faddrar i klassrummet

Lämna ett svar