Berätta i text och bild och träna under resans gång

Vi brukar skriva oss till läsning på iPad. Oftast gör vi det en gång i veckan. Eleverna samarbetar två och två. Någon kan få jobba själv ibland som en anpassning. Det kan vara lite av en utmaning innan alla barn fått någorlunda kunskaper om bokstäverna. Men det är ju också genom utmaningar som vi verkligen lär. Man måste ner i gropen för att lära – eller the Learning Pit som James Nottingham säger. Men denna metod är också ett sätt att lära sig bokstäver medan man skriver. Att jobba så ger barnen övning medan de lär något annat, så kallad funktionaliserad träning – i kontrast till ren färdighetsträning (Malmgren 2006:54-69). Barnen tycker ofta att det är kul att skriva på iPad även om de ibland får kämpa med att få fram vad de vill ha sagt. Vi brukar ofta skriva om utflykter och teman eller frågor till något ämne och barnen ritar bilder till texten. Sedan exponerar vi resultatet i plastfickor på väggen i korridoren. Nu kan anhöriga se vad vi pysslar med. Jag brukar ta ner fickan till utvecklingssamtalet. Då får vi en tillbakablick över året samtidigt som vi tar del av barnets reflektioner. Att se deras bilder och prata om dem kan också lyfta detaljer i deras upplevelse. Bilder är liksom text kommunikation och kan vara ett sätt att anteckna och minnas – schematiska anteckningar av verklighet (Vygotskji 1995:87-101).I bilden ovan har exempelvis en elev avbildat regalskeppet Vasa som vi besökt. Hennes bild av skeppet är en minnesbild från akterspegeln med fönster och utsmyckningar. Vi ser också kanonportarna. Något som hon själv lagt till är fulla segel. Bredvid skeppet nere till höger har hon ritat ett antal streck. Då jag frågar vad det är förklarar hon att det är golvplankorna i museets golv som vi klev runt på då vi fick i uppgift att mäta skeppets bredd i fot. Att ta sig tid att titta noga på elevernas alster är verkligen roligt och ett sätt att se dem, deras erfarenhet och deras ansträngningar.Malmgren, Lars-Göran 1988/1996 Svenskundervisningen i Skolan, Lund: Studentlitteratur

http://www.jamesnottingham.co.uk/learning-pit/

Vygotskji, Lev (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Daidalos

Lämna ett svar