Skrivutmaning med målning – en generell anpassning

Vid det här laget är barnen i förskoleklassen på god väg i sin fonologiska medvetenhet. De kan en del bokstäver och många kan läsa lite. Enstaka barn läser bra redan. Nu är det roligt att utmana dem att skriva då alla kan lyckas på sin nivå.

I den här övningen använder vi kladdkrita (oljepastell) när vi skriver. Sedan målar vi över hela pappret med vattenfärg. Det blir fint och måleriskt och barnen tycker det är lite magi när oljefärgen blir övermålad men syns ändå. I den förvandlingsprocessen försvinner också en del prestige kring att skriva. Rita får man också förstås, i mån av plats.

Skrivandet är en utmaning för alla. Men på ett vitt papper finns dessutom utrymme för att arbeta på olika nivå. Därmed kan det ses som en generell anpassning (Skolverket 2014). Målet är att skriva sitt namn. Dessutom ska man gärna skriva namn på familjemedlemmar. Mamma och pappa går också bra som alternativ. Slutligen skriver vi siffrorna 1-9 som vi jobbat med. De får naturligtvis titta på siffrorna och bokstäverna om de behöver, som stöd.

Skolverket (2014) Allmänna råd, Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Fritzes

Lämna ett svar