Matte och svenska med idrott och inklusion i leken

På idrotten, denna fredag, repeterade vi veckans svenska och matematik. Barnen fick göra veckans bokstav på olika sätt som gruppövning. Att samarbeta kan vara en utmaning i sig, för den som har svårt med samspel. Idag skulle vi gestalta bokstaven H med hjälp av textilband. Först stora H och sedan lilla h. Stora H klarade alla direkt men då det kom till lilla h blev det lite mer komplicerat i den grupp jag observerade. Vid denna utmaning blev det dock tydligt för barnen att de faktiskt hade nytta av varandra. Den elev som har lite svårt med samspel, och som just haft en konflikt med gruppen då hen ville ha alla banden själv, kom nu till sin rätt. Med stöd från en vuxen kunde hen visa hur lilla h såg ut. Det är viktigt med närvaro av kompetenta vuxna för att inkludera de mest sårbara barnen (Ytterhus, 2003:203). Övningen avslutades med att barnen skulle gestalta stora H med sina kroppar. Gissa om de såg nöjda ut då de låg i formation sammanslingrade med varandra efter avklarad konflikt och allt?Efter bokstaven H blev det dags för matematik och 5-kamraterna. Vi delade upp barnen i 4 lag. Nu skulle de tävla mot varandra i två grupper i en lek där alla egentligen vinner i slutändan. På golvet läggs siffrorna 0-5. Man slår en tärning där 6:an bytts ut mot en nolla. Ett lag står på var sida och 2 barn i taget ska nu springa från var sitt håll till den aktuella 5-kamraten. Om tärningen visar en 2:a skall barnen springa och ställa sig vid 3:an. Den som kommer först får ta med sig kamraten till sitt lag. Och så är det dags för nästa par och ett nytt tärningskast. I slutändan hamnar alla barn i vinnarlaget och ändå är vägen dit så oerhört spännande och exalterad. Vill man ha en lugn lek ska man inte välja denna. Men vill man ha kul med 5-kamraterna och inte är rädd för upprymda sexåringar är detta precis rätt lek.

Ytterhus, B. (2003). Barns sociala samvaro: inklusion och exklusion i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Lämna ett svar