Leka för att lära och kunskapens moder

Idag lekte vi två nyttiga lekar i F-klassen. En mattelek och en svenskalek, båda med samarbete som ett delmoment men också på precis rätt nivå för vår grupp. Lite utmanande men inte omöjligt då de kunde hjälpas åt.

Matteleken handlade om 5-kamraterna. Först gick vi igenom 5-kamraterna på tavlan. Sedan lekte vi. Varje barn fick ett kort med siffran 0-5. Så dansade vi och när musiken tystnade skulle man hitta sin 5-kamrat. Nästa gång musiken tystnade fick man försöka hitta en ny 5-kamrat. Vi bytte också kort och spelade flera gånger. Det är mycket bra att öva automatisering på detta sätt. Barnen tycker det är roligt och samtidigt blir det många repetitioner. Och repetition är ju kunskapens moder.


Svenskaleken var ett ordbingo med tvåljudsord. Barnen jobbade två och två på mattan. De dragna orden visades och sattes sedan upp på tavlan. Vilken stämning! Bingo är omåttligt spännande tycker barnen. Och så lär vi oss att läsa på kuppen. Kan det bli bättre? Då vi kom till matsalen för att äta efteråt kändes det att vi hade gjort något roligt och utmanande tillsammans. Det blev ett alldeles särskilt sorts lugn. En känsla av gemenskap.


Att skifta mellan utmaning och träning ger bra dynamik i undervisningen påtalar James Nottingham. Han har myntat begreppet the LearningPit – lärgropen, en bild som gestaltar den svårighet som det kan innebära att faktiskt förstå ett begrepp.

Men vi ska heller inte underskatta vad leken betyder för barnen. Att visa respekt för barns lek är också ett ämne som betonas i boken Lek på allvar av Ole Fredrik Lillemyr (Liber 2013). Lillemyr refererar till Levy då han betonar att leken är ett område där barnets lust och inre motivation är nära kopplad till att barnet känner att det har kontroll över något där det sätter verkligheten åt sidan. För fröken känns det utmärkt att genom leken skapa tillfälle till övning -utan stress.

http://www.jamesnottingham.co.uk/learning-pit/

Lillemyr, Fredrik (2013), Lek på allvar – en spännande utmaning, Liber Stockholm

Kommentera