Mot slutet av Bornholm – vi ”levlar upp” till randigt papper

Vi börjar komma mot slutet i boken språklekar enligt Bornholmsmodellen och många av barnen i vår grupp har en god fonologisk medvetenhet och kan redan alla bokstäver. Därför försöker vi utmana dem att skriva ord när vi gör våra övningar. I förra veckan delade vi ut ett nytt material som vi inte tidigare jobbat med – RANDIGT PAPPER!! Det var mycket uppskattat. Barnen får nu alla skriva på sitt eget papper men får samarbeta med en kamrat för att komma på ord då vi gör våra övningar.

Jag samlar ihop och skriver också orden på tavlan efter hand som de kommer på nya. Och det är tydligt och klart att barnen uppfattar detta som en sorts förtroende – de har nu ”levlat upp” till att skriva på randigt papper, för att placera in det nya materialet i deras värld. Alla skriver efter bästa förmåga. En av mina mest rutinerade kollegor Kristina Skafvenstedt gjorde mig häromdagen uppmärksam på fördelen med randiga papper och gamla klassiska skrivböcker. Här kan varje barn kan jobba på sin nivå så mycket som hen hinner. Det kan ses som en anpassning av undervisningen för att gynna alla barn.

STARTSIDA

 

Lämna ett svar