Hoppa som en hare – mätning och bokstaven H


Som alltid på måndagar har vi idag haft Utepedagogik på förmiddagen. Vi var kvar på skolgården där vi har ett uteklassrum ”Grönan”. Vi hade också besök av Eva som skriver en uppsats med fokus på Utepedagogik och skolgårdar. Morgonen började med vår morgonsång. Efter det gjorde vi en presentation i ringen. Jag börjar och säger: – Hej! Jag heter Maria och jag gillar att ….. Och så gör jag en rörelse. Efter det säger alla: – Hej Maria! i kör och härmar min rörelse. Detta gjorde vi ofta i början av terminen på lite olika sätt. Det är egentligen en dramaövning där vi alla får tillfälle att bekräfta varandra och träna på att stå i centrum. Är någon blyg kan vi gå dit och göra tillsammans med dem.

Efter presentationen gick vi och letade efter ”posten”. Det är en tygpåse som innehåller dagens uppdrag, oftast något konkret och matematiskt. Idag var uppdraget en gåta om haren och en utmaning att se om vi kunde hoppa lika långt som haren, dvs 5 meter. I påsen låg också ett måttband. Sagt och gjort. Vi hoppade och mätte. Vi bekantade oss med begreppen meter och centimeter samt fick en förförståelse för hur lång en meter är. Därefter var det fri lek.

I slutet av lektionen samlades vi för att jobba lite med bokstaven H. Vi talade om ord på H och hittade sedan tre olika växtarter för att gestalta H: hallon, hassel och hagtorn. De plockade vi och la upp på vårt medhavda H för fotografering. Efter lunch var det dags att skriva bokstaven H, färglägga haren (fri färgsättning),  klippa ut bokstaven ur tidningar och markera alla h som vi kan hitta i ett litet texturklipp. Det är härligt att se barnen i arbete med bokstäverna. Det är fokus. En sorts ”glad koncentration” – arbetsro.

Lämna ett svar