Vi fladdrar inför faddrar

Idag hade vi i FB träff med våra faddrar i 3B. Det var mycket spännande och barnen var alldeles uppjagade av lycka inför mötet. Treorna kom till vårt klassrum med sin fröken Carolina. Då vi berättade hur spända vi i F var, erkände en pojke i årskurs 3 att även han hade fjärilar i magen. Att på så sätt stå för sina känslor förvånade nog en och annan gosse i F som efter detta också villigt erkände sig pirrig. Vi talade om vad man kan göra med sin fadder då man ses på skolan. Att man kan hälsa eller leka något.

Vi hade parat ihop barnen efter hur vi trodde de skulle kunna fungera ihop. De fick sedan rita en bild om vänskap tillsammans. Vi talade lite om hur och så satte  de igång. Några hade mycket att tala om och skissade genast en värld tillsammans. För andra gick det försiktigt fram. På vissa bilder ritade de en figur tillsammans. Processen var vänskaplig då de turades om att rita men bilden visade bara en figur. Andra hade ritat två figurer bredvid varandra. Hur kunde bilderna bli mer tydliga i sin anknytning till tema vänskap? undrade jag. Att ställa utmanande frågor är ett sätt att få barnen att tänka till, enligt James Nottingham. Nu fick de tänka lite kring begreppet vänskap.Några la till en tankebubbla där man såg den ensamma figuren tänka på den andra personen. Andra ritade en boll mellan figurerna – samspel.

Alla var välvilliga till att utveckla sitt symbolspråk och förtydliga den vänskapliga aspekten. Så fick de också tillfälle att tänka tillsammans kring vänskap och utveckla sin förståelse för begreppet vänskap. Att det handlar om att tänka på varandra och att passa bollen..


2 comments for “Vi fladdrar inför faddrar

Lämna ett svar