I ”lärgropen” med kvadrater.

Som varje måndag gick vi idag till skogen. Denna gång en ny skog som min kollega Helena Gerner visade oss. En härlig skog var det med många olika typer av träd. Knotiga tallar perfekta för klättring blandade sig med ekar, hasselsnår och små björkar. Vi talade om några utav träden. Sedan plockade vi ormbunkar till bokstaven O och pratade lite om de ormbunksliknande träd som växte på vår jord en gång för länge sedan och som betades av dinosaurier.

Medan barnen plockade och organiserade ormbunkarna för vårt foto av bokstaven, smög jag iväg och gömde ”posten”. I den lilla tygpåsen låg dagens uppdrag. När barnen sedan funnit den läste vi uppdraget. Idag skulle de plocka kottar för att tillsammans gestalta först en cirkel och sedan en kvadrat. Den första figuren hade inga grupper problem med men kvadraten var lite klurigare. Nu fick de tänka tillsammans och prata ihop sig. Härligt när övningarna bjuder lite motstånd, då pågår ju faktiskt lärande.

Att skifta mellan utmaning och träning ger bra dynamik i undervisningen påtalar James Nottingham. Han har myntat begreppet the LearningPit – lärgropen, en bild som gestaltar den svårighet som det kan innebära att faktiskt förstå ett begrepp. Idag föll vi ner i en sådan grop fast den var inte så djup. Och vi tog oss snart upp igen. Kvadraten har fyra hörn och lika långa sidor konstaterade grupp efter grupp. Efter utfört uppdrag bjöds vi på skogen som rymde många nya upptäckter och äventyr. Bland stenar och växter hittade barnen ”olika rum” och här fanns gott om plats för alla. Hit måste vi komma igen!

För mer om utmanande undervisning: http://www.jamesnottingham.co.uk/learning-pit/

Lämna ett svar