”Smartare barn” inspirerar rektorer

Jag talade inför rektorerna i Nynäshamn om vår utveckling och min kommande bok Från stök till studiero – en handbok för skola och fritids. Hur vi på en lokal skola i kris med dalande resultat och stor frånvaro lyckats lyfta vår kvalitet genom att satsa på utveckling av undervisning och stöd i förskoleklass. Personalen upplever sedan några år att vi fått ”smartare barn”. Då jag pekar på att förändringen främst beror på vår ökade förmåga till meningsfull undervisning blir de både förvånade och stolta. Kan det verkligen göra så stor skillnad?

Personalen upplever att vi fått ”smartare barn”.

Samsyn och samarbetsförmåga är det stoff som kännetecknar framgångsrika skolor. Vår ökade samsyn grundar sig numera på aktuell och relevant kunskap. Vi kan därmed dra nytta av nya vetenskapliga upptäckter. Då vi reflekterat över dem i förhållande till vår praktik kan de komma till användning i vardagen. Både bemötande och ledarskap i såväl skola som fritids har fått ett lyft. Vi har också organiserat för ett välkomnande klimat där alla elever kan uppleva trygghet och relationer i vardagen. I undervisningen ges mer utrymme för mening. Eleverna kan lyckas genom variation, flexibilitet och ett konkret stöd. Alla elever kommer igång med läsning i förskoleklassen. Det gör susen för deras självkänsla.

Alla elever kommer igång med läsning i förskoleklassen.

Både i skola och på fritids ligger vi idag steget före med planering och förebyggande arbete. Det resulterar i att vi knappt har incidenter bland eleverna om vi jämför några år tillbaka. När förbättringar sker stegvis kan det vara svårt att veta vad som leder till det ena eller till det andra. Men kvittot på vår utveckling är glasklar. Det märks tydligt i elevernas förmåga till läsflyt och läsintresse såväl som deras kunskaper i matematik. Det märks också tydligt i deras ökade närvaro. Elevernas beteende har förändrats till det bättre och de visar ett ökat intresse för skolan. För oss som arbetar här innebär det samtidigt att vi fått en förbättrad arbetsmiljö.

För några år sedan var vi hemsökta av skolinspektionen..

För några år sedan var vi hemsökta av skolinspektionen på grund av flertalet anmälningar kring skolan. Det var lite av ett ställningskrig där negativa upplevelser hos vårdnadshavare fick mycket utrymme i sociala media. Den tiden är förbi. I dagarna gläder jag mig åt Skolinspektionens resultat från våra enkäter i förskoleklassen. Vi ligger högt i kommunen och riket på flera punkter. Högst ligger vi på stimulans och bemötande. Vårt kunskapslyft på de områdena torde vara den främsta hävstången för vår utveckling. Under mötet med rektorerna tror jag också det var detta budskap som gav dem extra hopp och inspiration. Att det är kunskap som leder till ökad kunskap.

Kognitiv kunskap med förmåga att förändra.

Lämna ett svar