Räkna nypon med tiotal och tänka på miljön

Jag har tidigare skrivit om hur vi börjar veckan med lektioner utomhus bland annat här. Orsakerna är flera:

  • I naturen hittar vi objekt/arter/frukter/blommor/blad som går utmärkt att använda som praktiskt material i övningar att mäta och räkna och för att lära språk.
  • Vi lär oss samtidigt om naturen och vår närmiljö (Lgr 11).
  • Vi får utrymme att röra oss (fysisk aktivitet).
  • Vi leker i en oförutsägbar miljö vilket gynnar samarbete och samtal mellan barnen. (Se även här.)
Vårt uteklassrum ”Grönan” är härligt vilt – en oförutsägbar miljö.

Den här veckan samlade vi nypon på bokstaven N och löste en gåta om nyckelpigan. Vi lärde oss att nyponen tidigare varit rosor innan de utvecklats till sin nuvarande form. Vi plockade nypon i en påse tillsammans för att ta med oss in för att räkna och gestalta bokstaven Nn.Väl inomhus diskuterade vi tillsammans hur vi skulle kunna räkna så många nypon. En elev föreslog att vi skulle ta 10 st var och sedan räkna med tiotal. Sagt och gjort. Nu fick alla barn, några i taget, gå fram och ta 10 st nypon var att lägga ut framför sig på mattan. Lite tid tog det (vi är 26 elever i klassen) men samtidigt fick vi möjlighet att observera hur alla barn i gruppen tog sig an räknandet. På så vis skapades utrymme för en formativ bedömning (Wiliam 2013) av barnens räknande. Samtidigt tog vi ut steget mot en ny didaktisk situation med mål att räkna tiotal tillsammans.Innan vi gjorde vår gemensamma beräkning frågade Helena barnen hur många de trodde att vi skulle få ihop (hypotes). Nu kom barnen med alla möjliga gissningar alltifrån 230 till 2 miljoner. Även detta ger oss utrymme att se var barnen befinner sig i sin förståelse för att veta hur vi ska utmana.

Så räknade vi till sist med tiotal i kör, något som uppskattas av barnen. Häri ligger både ett moment av spänning (vart ska vi hamna?) och en glädje att få lära sig räkna med höga tal (som de uppfattar som ”coola”). Då vi räknar högt tillsammans i kör tränar vi också in ramsan och skapar en förförståelse för tiotalsräknandet (10:ans tabell). Efter genomfört räknande gestaltade vi bokstaven Nn.För att ta tillvara nyponen lade vi dem därefter på tork i vårt brickställ i korridoren. De blir ett vackert naturmaterial att använda i andra sammanhang för skapande exempelvis. På så vis visar vi hur vi kan ta tillvara på naturens material. Att miljön är något vi ska värna och ta tillvara – inte ta för givet.Ett annat moment av återanvändning hittar man i vårt kök. Här samlar vi kartonger som barnen får lov att bygga och experimentera med på fritids. Något som jag skrivit mer om här.

Vi samlar tomma kartonger att skapa med.

Wiliam, Dylan (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar