-Oh, my Gaaad! Material  inspirerar

På Glädjens fritids sparar vi alla tomma kartonger för att barnen ska kunna ha något att bygga med. De konstruerar modeller av hus som de inreder och färglägger på olika sätt.

Kartongerna blir inte liggande lång stund förän någon kastar sig över dem. På hyllan i köket står flera ”work in progress”.  Härom dagen tog Lillian på fritids fram nytt materiel. Det var provbitar av tapeter som eleverna fick klippa i. Och nu blev det fart. Verkstaden fick  byggas ut i korridoren.

– Oh, my gaaad! Kolla på den här!

Förkovrat mummel utbröt. Det var tydligt att materialet inspirerade. Ännu fler barn ville bygga såklart. Febril aktivitet uppstod. Några jobbade tillsammans i grupp och andra individuellt. Det är härligt att se när de blir så där intresserade och engagerade i arbete. När de förlorar sig. Här kan de också finna något. Inte minst ”grit”, eller j-lar anamma som vi säger på ren svenska. Här finns goda möjligheter att sporra eleverna till ihärdighet. En vuxen som stöttar att ytterligare utveckla och jobba vidare med idéerna hjälper dem också att utveckla sin ihärdighet. Och det är framgångsfaktorn framför andra har det visat sig. Skaffar man sig ”grit” på ett område kan det få positiva effekter även på andra områden. Ett positivt mindset utmärker den som tror på att övning ger färdighet (Dweck 2015).

Dweck Carol,(2015) Mindset – du blir vad du tänker, Natur & Kultur Akademiska

1 comment for “-Oh, my Gaaad! Material  inspirerar

Lämna ett svar