Snöbollar, sång och lek att räkna med

Idag hade vi matematik ute som vi brukar på måndagar i vårt uteklassrum Grönan. Varför vi är ute har jag skrivit om här. Vi pratade först om dubbelt och hälften. Sedan fick förskoleklassen jobba två och två. Efter att de dragit ett kort med en siffra skulle de krama lika många snöbollar som kortet visade. Därefter skulle de leta upp dubbelt så många pinnar, stenar eller dyligt. Några fick uppgiften att leta upp hälften så många som kortet visade. När alla var klara gick vi igenom alla grupper som låg utlagda som praktiskt material framför oss. Alla fick nu säga vad de gjort och kommit fram till. Det laborativa materialet gynnar allas förståelse. På det här sättet får alla komma till tals men det blir också många repetitioner. Det brukar vara effektivt för att få barnen att lära. Att på det här sättet arbeta med praktiskt material och laborera och tala om begrepp inom matematikundervisningen är ett sätt att göra matematiken verklig. I Piagéts begreppsvärld omtalas detta som ett sätt att ge barn ”inre bilder” av matematiska begrepp (Malmer 2010). Detta gynnar alla barns förståelse för ämnet och inte minst barn med inlärningssvårigheter enligt Gudrun Malmer i Bra matematik för alla.

Efter att vi jobbat med dubbelt och hälften talade vi lite om tiokamraterna som vi också berört i förra veckan. Nu sjöng vi en sång om tiokamraterna som vi övat på. Därefter lekte vi Under hökens vingar med tiokamraterna. Det går till så att höken ropar som vanligt:

– Under hökens vingar kom!

Sedan frågar vi:

– Vilken kompis?

Om höken nu svarar exempelvis åtta så ska vi för att undvika att bli kullade para ihop oss två och två för att 8+2=10. Ropar höken sju så behöver vi para ihop oss tre och tre. Det gick bra med lite stöd. Sedan lekte vi fritt, något som barnen uppskattar och som gynnar deras kommunikation och samarbete (Tallberg Broman & Vallberg Roth et al 2015) . Efter att vi gått in fortsatte vi med tiokamraterna. Nu fick barnen pärla en liten repstump med 10 pärlor för att öva med. Sedan satt vi på golvet och övade genom att gömma ett antal pärlor i taget i handen. Kamraten skulle nu gissa hur många som doldes i handen utifrån hur många som var synliga. Ett effektivt och trevligt sätt att öva tiokamraterna.

Litteratur

Gudrun Malmer (1999/2010) Bra matematik för alla. Lund Studenrlitteratur

Tallberg Broman, I, Vallberg Roth, A-C, Palla, L, & Persson, S, (2015) Förskola tidig intervention, Vetenskapsrådet

Lämna ett svar