Teknik i verkligheten och viljan att lära

Att knyta skolarbetet till världen utanför skolan är inget nytt. Det känner vi igen från stora pedagoger som Paulo Freire och Célestin Freinet. De förordade båda en nära koppling mellan praktik och teori för att motivationen att lära ökar då uppgifterna upplevs relevanta och verkliga för eleven.

Igår rundades ett sådant pedagogiskt projekt av på Svandammsskolan då den årliga tekniktävlingen nådde sin kulmen med en högtidlig prisutdelning i gymnastiksalen. I projektet har barnen fått tänka till och försöka formge en aktivitetsyta i kommunen som det finns möjligheter att utveckla. Dagen till ära var också flera politiker på plats. De delade ut chokladaskar och biobiljetter både till juryns och publikens favoriter och även ett pris för fina tekniska lösningar. Även Eva Ahl som driver projektet fick ett överraskande pris från kommunstyrelsens ordförande. Det är tydligt att intresset ökar för varje år för detta evenemang. I denna omgång var det väldigt många bidrag och väldigt många fina bidrag. Uppgiften skulle innehålla både en modell och en teknisk rapport. Alla bidragen ställdes sedan ut på Nynäshamns Bibliotek och i år hade inte mindre än 870 besökare röstat på bidragen.

I förskoleklassen har vi inte deltagit men vi har tittat på utställningen. Barnen diskuterade livligt olika förslag under besöket och även prisutdelningen var spännande tyckte de. Att höja statusen på aktiviteten genom en tävling, utställning, tidningsartiklar och besök från kommunledningen ger effekt. Det lyfter lärande och skapande till en ny nivå som uppfattas av oss alla. Redan på eftermiddagen var det några barn i förskoleklassen som ville bygga vidare på sina kartonghus då det kanske kan komma att ge både choklad och berömmelse i framtiden. Jag tänker att det här projektet inte är bra bara för att lära teknik, svenska och samarbete. Det kan dessutom ha effekten att barnen får en glimt av att de kan vara med och påverka – en upplevelse av demokrati. Och det är inte dåligt!

1 comment for “Teknik i verkligheten och viljan att lära

Lämna ett svar