En cirkel av teknik

Jag har tidigare skrivit om vårt årliga teknikprojekt med nära anknytning till verkligheten här. Då får barnen designa och utveckla idéer för kommunal stadsplanering. Många i åk 4-6 gör väldigt fina förslag. Men det är öppet för alla. Det är en uppskattad tävling med utställning i biblioteket och prisutdelning i samarbete med den kommunala administrationen.Efter avslutat projekt har vår drivande förstelärare lämnat många av elevernas avlagda modeller i våra lokaler där förskoleklassen och årskurs 1 delar utrymme. En kul ide att låta de yngsta barnen få byggena. Men det blir lite trångt om utrymme så vi sparar bara de modeller som barn faktiskt leker aktivt med. Särskilt några med fungerande elektriska installationer är populära att leka med. På morgonen och eftermiddagen då det är lite skumt i korridoren lyser de så fint. Jag minns själv hur roligt jag tyckte det var som barn att ha lampor som gick att tända i dockhuset.

Men än mer intressant blir det att se vad de här barnen som nu leker med modellerna kommer att hitta på när det blir deras tur att vara med i tävlingen. De har ju fått tillfälle att närstudera olika lösningar både i fråga om eldragningar och byggnation. Kanske kan det ”steppa upp” konstruktionsivern ytterligare. (Om det är möjligt). Om vi får vi tro Dewey (2004) så vore det ganska naturligt då barns intresse är ett tecken på spirande kunskap. Kanske ger leken med modellerna ett sorts förkunskap (Gibbons 2006) tänker jag. Litteratur

Dewey, John (2004). Individ, skola och samhälle: utbildningsfilosofiska texter. 4., [utök.] utg. Stockholm: Natur och kultur

Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 1. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren

Lämna ett svar