Nya vägar till gamla insikter

Vi gjorde nyligen en övning i skogen då barnen fick lära sig udda och jämna tal som jag skrivit om här. Den där skogsövningen brukar vara mycket verkningsfull och de flesta barnen brukar komma ihåg vad som skiljer udda och jämna tal efter att ha tagit del av den. Det hindrar oss dock inte att repetera begreppen i olika sammanhang. Exempelvis på morgonen då vi tillsammans talar om olika antal barn med hjälp av våra namnkort.

Vi kan som inträdesbiljett i samlingen exempelvis fråga vem som har bokstaven A i sitt namn och vem som inte har bokstaven A. Sedan jämför vi antalet i grupperna och här kan vi också passa på och tala om jämna och udda antal. Även efter lunch, under vår lärande lek, dök det i veckan upp ett nytt tillfälle att repetera udda och jämnt som barnen själva kom på. Nu var det tre barn som skulle sätta upp siffrorna 0-30 på vår ”hundramatta”. Då de upptäckte att korten hade en röd och en vit sida började de använda denna dimension för att visa udda och jämnt. Jag var med i leken och stöttade och plötsligt var det så kul att de ville göra talen ända till hundra.

Förskoleklassen tycker det är mycket spännande att jobba med höga tal. Det spinner vi på. Vi tänker att vi skapar en förförståelse för matematiken som de kommer att möta framöver. När vi jobbar med lärande lek delas barnen upp i grupper av oss och då får de bygga, pussla, spela spel eller knåpa med något. I den processen får vi utrymme att introducera nytt eller stötta i leken åt barnen i mindre grupper. På så vis gynnar vi allas lärande, även på olika nivåer.

Lämna ett svar