Tjuva mer

Jag har tidigare skrivit om hur vi jobbar med leken ”tjuven” i f-klass här. Barnen får tio objekt var som de ska försöka tjuva av varandra genom att slå en tärning. Efter att ha blivit påmind via facebook utvecklade Viola leken för att utmana några av elever som blivit snabbt klara. Nu fick de istället 20 pärlor var och två tärningar.

Att utmana eleverna på rätt nivå ger eleverna flow (Csikszentmihalyi 2016). Det är ett sätt att modifiera undervisningen så att eleven känner motivation (Wiliam 2013). Det kan också ses som att vi differentierar undervisningen för att alla barn ska ges utrymme på sin nivå (Wallberg 2019).

Csikszentmihalyi Mihaly, (2016) Flow : Den optimala upplevelsens psykologi, Natur & Kultur Akademiska

Wallberg, H (2019) Lektionsdesign: en handbok, Gothia Fortbildning

Wiliam, Dylan (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar