Gestalta kroppen

Eleverna är stolta över sina gestaltningar som leder till flera samtal om kroppen.

I årskurs 3 har man studerat kroppen i vår. Vi andra har fått ta del av härliga reliefer i storformat som väckt både frågor och känslor. Det är en fördel med att visa vad man gjort att vi andra får tillfälle att ta del av kunskapen. På så vis kan vi skapa en förförståelse. Förförståelse betonas särskilt inom ett språkutvecklande arbetssätt där en en förförståelse för ämnets begrepp lyfts fram som en nyckelfråga (Gibbons). Men det ligger inte långt ifrån något som togs upp av John Dewey. Nämligen att intresse är ett tecken på spirande kunskap. Ju mer vi vet, desto mer vill vi veta. Jag tänker att de yngre barnen här får en försmak av det som ska läras framöver och det kan vara en fördel.

Celler och muskler och skelett osv.

Vi kan också ana att den kreativa process där eleverna tillsammans ritat och byggt kroppar och organ i naturlig storlek varit minnesvärd vilket kan bidra till att eleverna kommer ihåg temat. Vi ska inte heller underskatta den skapande processens hälsobringande aspekt då den reducerar stress och ångest (Bell & Robins 2007). Ja, man kan alltså bli mer avstressad av att skapa. I årskurs 3 har man också gjort gestaltningar med fokus på matsmältningen olika begrepp och funktioner. Något mindre uppseendeväckande denna gång men med fokus på texten.

I samtal med lärarna i årskurs 3 får jag veta att tema kroppen har varit mycket uppskattat i klasserna. En annan fråga som varit till gagn för lärarna och elever är att kommunen slutit avtal med Film och skola. På så vis har de kunnat dra nyttas Evas Funkarprogram som har flera fina och pedagogiska avsnitt om funktionerna i vår fantastiska kroppskonstruktion.

Eva Funck har gjort fina filmer på SVT om teknik och om kroppen


Bell Chloe E & Robbins Steven J (2007) Effect of Art Production on Negative Mood: a Randomized, Controllers Trial, Art Therapy: Journal of The American Art Therapy Association, 24(2) pp 71-75

Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 1. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren

Lämna ett svar