Exkursion med utmärkt förberedelse

Bra filmer och tv-program ska ej underskattas.

Idag var jag ute i en av våra förskoleklasser och vickade då en pedagog blivit sjuk. Vi skulle gå på exkursion i närmiljön (Lgr 11) för att leta smådjur med luppar och förstoringsglas i baggaget. Som förberedelse för vår exkursion tittade vi på ett avsnitt av Djurverket från UR. En fantastisk produktion med språkutveckling, humor och kunskap om djur i fin kombination. Vi såg avsnittet om gråsuggan där även grågåsen dök upp, vilket passar bra om våren i tider av återvändande flyttfåglar. https://urplay.se/program/209853-djurverket-grasugga

Nu var vi redo för att titta på vårtecken och leta efter insekter. Att promenera med barnen är fint och öppnar för samtal och intimitet. Att skapa relation med eleverna är ju en viktig pusselbit för att lyckas med ledarskapet i klassrummet. Att gå på led och hålla ihop gruppen är också en viktig övning för barn och fröknar som alla behöver känna trygghet i denna aktivitet. Att fungera i grupp på utflykter är ju nödvändigt för att vi ska kunna genomföra en varierad undervisning. Tillsammans med ett välkomnande klimat är nämligen den varierade undervisningen en av de grundläggande förutsättningar som efterfrågas för att barn ska lyckas i skolan (Ainscow et al 2012).

Alla elever behöver känna sig sedda i positiva sammanhang i skolan för att känna sig delaktiga (SPSM 2018). I den variation som uteaktiviteter skapar ges många nya tillfällen för elever att visa sina olika förmågor. Att vara den som hittar ett skelett kan vara en sådan erfarenhet som ger oanad stolthet. Dessutom leder det lätt till intressanta samtal om kroppen. Men man kan visa sin förmåga på många olika sätt. Viktigt för oss att komma ihåg är att lärandet hos barn under ca 11 år sker när vi pekar på att de lyckats med något. Den moderna hjärnforskningen visar att det är vid denna positiva förstärkning som kognitiv utveckling sker i hjärnan.

Kognitiv utveckling för barn kräver positiv förstärkning.

Då pojkar ligger efter flickor i mognadsnivå tom. åk 6 så är det särskilt viktigt att de kommer med på det positiva tåget och inte fastnar i negativa spiraler med mycket konflikter då detta kan missgynna deras självkänsla (Westling Allodi, 2010).

Vi fick en härlig utflykt denna dag i det fina vårvädret och många nya erfarenheter att dela i vår relation. Vi fick också med oss mycket som vi kan tala och skriva om och jobba vidare med i klassrummet. Men elever skapar inte alltid den bild av kunskapen som vi förväntat oss. Då vi kom hem var det en elev som menade att hen vill jobba på djurverket som Yankho i tv-programmet. Denna dröm om att syssla med djur tolkar jag som en positiv erfarenhet av vår dag. Att det inte finns något ”djurverk” i verkligheten är något som eleven kommer att få upptäcka med tiden. Men vid det laget går det kanske lika bra med Naturvårdsverket eller Jordbruksverket eller varför inte Världsnaturfonden. Men det är frågor som får vila så länge.

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. & West, M. (2012): Making schools effective for all: rethinking the task. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 32(3) 197-213.

SPSM (2018) Szönyi K, Söderqvist, T, Delaktighet– ett arbetssätt i skolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet—ett-arbetssatt-i- skolan.pdf/

Westling Allodi, M. (2010). Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. SOU 2010:79

1 comment for “Exkursion med utmärkt förberedelse

Lämna ett svar