Språkutveckling genom film

På Blommensbergsskolan använder man sig flitigt av kuturpedagogiska grepp för att utveckla ämneskunskaper. Här får alla elever lära sig flertalet kulturella uttrycksformer som exempelvis film, bild, dans, musik och drama för att sedan kunna utnyttja dessa i koppling till skolarbete. IKT och digitala media har också varit starkt kopplat till detta arbete sedan många år på skolan.

Det kulturpedagogiska greppet skapar stolthet och glädje i arbetet och kan ge ringar på vattnet genom att dokumentationen blir tillgänglig i en vidare krets och kan delas med familj och kamrater. Här kan du se ett exempel på en redovisning om Shakespeare som eleverna på skolan gjort. Inspirerande, inte sant?

 

Lämna ett svar