Små och stora tal – för delaktighet

Till förskoleklassen kommer barnen med väldigt olika kunskap och förståelse för tal. Vissa barn har börjat få kläm på positionssystemet medan andra inte kan kan räkna till 10. Därför är det viktigt att vi dagligen arbetar med tal på både högre och lägre nivå. För att alla barn ska uppleva arbetet med tal som meningsfullt (Ahlberg 2001).

Hos oss i vår förskoleklass försöker vi stimulera den här bredden med lättare och svårare frågor i våra samtal kring matematik. Något jag skrivit om bl a här. Då vi tillsammans diskuterar och undersöker sammanhang ser vi också till att ha konkreta representationer tillgängliga framför oss på tavlan eller på mattan. På så vis undviker vi att samtalet blir alltför abstrakt för barnen som då lätt tappar fokus.

Genom att skapa en numerisk miljö (Löwing, 2008) kan vi skapa ett sammanhang med rika möjligheter för barnen att ta till sig matematik utifrån sina olika nivåer och även lära och inspireras av varandra.

Litteratur:

Referenserna hämtade ur Forsmark,Jenny (2011) Att utveckla den matematiska kompetensen i Jakobsson, Inga-Lill & Nilsson Inger (red), (2011) Specialpedagogik och funktionshinder, Stockholm, Natur och kultur

Lämna ett svar