År 4-6

Det regnar demokrati

3 juni, 2014
Det regnar demokrati

  Ett år läste jag min saga om Gustav Vasa för barnen F-3 som en liten historisk anekdot i samband med Nationaldagen. (ca 15 min) Barnen satt som tända ljus. Efteråt fick de rita och skriva något som de mindes ur ”sagan”. Barnen tog upp att Gustav tränade fäktning, att många blev halshuggna på...

Read more »

Vattnets kretslopp – skynda långsamt med Tema

17 april, 2014

Tema kan ge stora möjligheter att motivera alla barn och ge utrymme för dem att uttrycka sina olikheter och känna gemenskap.

Read more »

Lekens allvar

5 april, 2014

När ska jag vara nöjd med hur jag når fram till mina elever? Det är en fråga jag ställt mig genom åren. Jag vill gärna att de ska uppslukas och ryckas med och drabbas av den där lusten som gör att de försvinner in i och ”förlorar sig” i sitt arbete precis på det...

Read more »

Språkutveckling genom film

9 april, 2013

På Blommensbergsskolan använder man sig flitigt av kuturpedagogiska grepp för att utveckla ämneskunskaper. Här får alla elever lära sig flertalet kulturella uttrycksformer som exempelvis film, bild, dans, musik och drama för att sedan kunna utnyttja dessa i koppling till skolarbete. IKT och digitala media har också varit starkt kopplat till detta arbete sedan många...

Read more »

Vasaloppet/Nationaldagen – Gustav Vasa och historia med sagor som vapen

24 februari, 2013
Vasaloppet/Nationaldagen – Gustav Vasa och historia med sagor som vapen

Är det dags för Vasaloppet eller nationaldagenVasaloppet. I samband med detta kan det passa att lyfta fram lite spännande svensk historia. Jag jobbade en gång på en skola med samling för  F-3 gemensamt vilket är en utmaning. För att lyfta fram historien skrev jag en liten saga om Gustav Vasa. Den gillade eleverna mycket och...

Read more »

Samernas nationaldag

5 februari, 2012

Samernas nationaldag infaller den 6 februari. Att uppmärksamma våra nationella minoriteter  kan ha en positiv effekt ur ett interkultutellt perspektiv och ligger i linje med Lgr 11. Det öppnar upp barnens tänkande för att kulturella olikheter inte behöver vara en fråga om hudfärg. Här finner du ett bildspel i PDF om samerna,

 samer 2013

På Youtube finner du denna informationsfilm om samerna så som de själva beskriver sig. 

http://www.youtube.com/watch?v=jm13U5rJCMk

Mari Boine är en känd samisk sångerska.

 watch?v=nF8RvYcAwU0

 

Musikteater för folkbildning

13 september, 2011
Musikteater för folkbildning

  Sommaren 2011 uppfördes en nyskriven musikteater om Christopher Polhem i Sorunda, Nynäshamn. Pjäsen blev mycket uppskattad och drog stora publikskaror till den prästgårdspark i vilken Polhem en gång själv strövat. Dramat utspelar sig i Sverige efter det 30-åriga kriget då en ung Christopher Polhammar kämpar med latinstudierför att kunna ta sig universitetet i Uppsala. Som föräldrarlös och andra generationens invandrare...

Read more »