Samernas nationaldag

5 februari, 2012

Samernas nationaldag infaller den 6 februari. Att uppmärksamma våra nationella minoriteter  kan ha en positiv effekt ur ett interkultutellt perspektiv och ligger i linje med Lgr 11. Det öppnar upp barnens tänkande för att kulturella olikheter inte behöver vara en fråga om hudfärg. Här finner du ett bildspel i PDF om samerna,

 samer 2013

På Youtube finner du denna informationsfilm om samerna så som de själva beskriver sig. 

http://www.youtube.com/watch?v=jm13U5rJCMk

Mari Boine är en känd samisk sångerska.

 watch?v=nF8RvYcAwU0

 

Tags: , ,

Kommentera