Hösten i ettan

I årskurs ett har de skrivit höstdikter och illustrerat. Vi njuter av verken som är uppsatta i trapphallen. Illustrerationerna har gjorts genom ett självporträtt med lövhår – mycket effektfullt. Någon elev har dessutom tittat i kristallkulan och föreställt sig själv som vuxen med skägg och glasögon och allt. Nedanför porträtten sitter dikterna. Här har barnen fått en färdig modell att skriva efter som dessutom använder olika sinnesintryck för att skapa variation och ett djupare intryck av texten.

Jag ser…

Jag hör…

Jag känner…

Hösten är….

Barnen har skrivit för hand och ansträngt sig att skriva läsligt och på raderna. I någon klass har de jobbat med textens utseende genom att färglägga och forma den lite mer. För barn som håller på att lära sig läsa och skriva är det bra att skriva för hand då den fysiska aktiviteten att skriva gynnar deras minne. (Men skrivs det också digitalt här ibland. Det har andra fördelar.)

Att arbeta på det här viset och variera mellan estetiska processer och att skriva har många fördelar. Variationen underlättar att fånga upp alla barn och få dem alla att koncentrera sig och genomföra aktiviteterna – lära sig. Att ge en modell för att skriva dikt är också utmärkt på denna nivå. Så får de en tydlig bild av hur en dikt kan te sig så att alla kan lyckas.

Att få lov att lyckas ska inte underskattas. Det är det som bygger motivation. Att skapa har också stora fördelar. Det fria skapandet är nämligen bra för hälsan. Det gör oss mer harmoniska då det reducerat stress och ångest (Bell & Robins 2007).

En annan reflektion jag tar med mig är att det är tydligt att Annelie och Johanna som jobbar med ettorna planerar tillsammans. Och det är tydligt att de har glädje av varandra. En samarbetande kultur är också det stoff som bygger framgångsrika skolor (Dyson & Millward 2000, Folkesson et al 2004).

Litteratur

Bell Chloe E & Robbins Steven J (2007) Effect of Art Production on Negative Mood: a Randomized, Controllers Trial, Art Therapy: Journal of The American Art Therapy Association, 24(2) pp 71-75

Dyson Alan & Millward Alan (2000) Schools and Special Needs: Issues of Innovation and Inklusion, London: Sage Publications

Folkesson, Lena, Lengdahls Rosendahl, Birgit, Längsjö, Eva & Rönnerman, Karin (2004) Perspektiv på Skolutveckling, Lund: Studentlitteratur

Lämna ett svar