Brev från fluortanten – när tandvården ”levlar upp” pedagogiken

Idag fick vi ett brev till förskoleklassen. Helena sprättade upp och läste det högt i samlingen under barnens spända förväntan. Det var från folktandvården som var och besökte oss för några veckor sedan. Det är spännande att få brev. Alla barnen lyssnade noga på vad som stod i brevet och vi fick därmed tillfälle att repetera alla kunskaper som vi lärt oss. Det är ett bra knep att på det här viset skriva ett brev för att låta oss dra oss till minnes. Att variera och repetera betonas av David Dideau i boken What IF all you knew about education was wrong? Här ifrågasätter han undervisning som får barnen att låtsa/härma att de lär sig och försöker sätta fingret på hur djup kunskap kommer till stånd. Och liksom James Nottingham och hans ideer kring ”The learning pit” så handlar det om en dynamik mellan utmaningar och övning. Kanske med betoning på utmaningar då. Det får inte gå för enkelt. Friktion är bra för långtidsminnet menar Dideau. Och att återkomma till samma ämne/fråga många gånger på olika sätt – att variera, är något som ökar kunskapens möjlighet att etsa sig fast på ett mer gediget vis i våra hjärnor – i långtidsminnet.

Litteratur

Didau,David (2015) What if everything you knew about education was wrong? Crown House Publishing,

Lämna ett svar