Lära mer med begrepp och modellering

Att ”modellera”, dvs visa exempel på hur en uppgift kan lösas är något som förordas nuförtiden för att alla elever ska kunna lyckas. Inom ett språkutvecklande arbetssätt och svenska känns det naturligt (Gibbons 2006). Men i bildämnet och för den ovane kan det kännas som lite ”fusk” och man kan vara rädd att alla barn ska lösa uppgiften på samma sätt. Men så behöver det inte bli om vi ger flera exempel på hur olika delar kan variera.

Idag förberedde vi för ett besök på Naturskolan då vi kommer att studera skatan. Vi lät barnen rita hur de föreställer sig en skata. Då jag sedan tidigare vet att detta kan vara mycket svårt för många av barnen förevisade jag hur man kan rita en fågel, samtidigt som jag gick igenom centrala begrepp som näbb, klo, bröst, vinge och stjärt. Och det var ingen självklarhet för barnen som kan tro att bröstet heter mage och stjärten är en svans..

Men jag visade också att näbbar kan se ut på olika sätt och att ben kan vara olika långa. Sedan bytte jag från kort till en lång näbb och från korta till långa ben på min ritade fågel och satte på en tofs på huvudet. Detta förvandlingsnummer var mycket uppskattat då fågeln ju helt bytte karaktär. Den här gången talade vi inte om varför näbbar, klor och ben kan se olika ut. Jag tänker att det kan vi ta lite senare. Att uppmärksamma dem på att fåglar kan skilja sig i olika detaljer får vara bra för den här gången. Det blir lite som en ”plantering”/ett frö. När vi vattnar det fröet nästa gång kan vi bygga på med kunskaper och kanske jämföra olika näbbar och klor för att hitta likheter och skillnader. Det är ju grunden för att analysera och kategorisera arter inom biologi.

När barnen nu ritade sina fåglar var det påtagligt att de trivdes med aktiviteten. De var glada och ritade stort över hela papperet vilket tyder på att de känner sig trygga med att de är på rätt väg. Och visst varierade fåglarna i uttryck, modelleringen till trots, även om de flesta var ritade poserande åt vänster.

Gibbons, Pauline (2006). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 1. uppl. Uppsala: Hallgren & Fallgren

Ett barn efterfrågade en stegvis instruktion

 

1 comment for “Lära mer med begrepp och modellering

Lämna ett svar