Ju mer man vet.. rymden och ASL

Vi skriver oss till läsning på onsdagar och som jag skrivit förut här har vi jobbat med tema rymden på sistone. I onsdags fick barnen sitta med sina i-padkompisar och skriva vad de lärt sig om rymden. Och det var faktiskt en hel del. Några skrev meningar som svar på tidigare frågor. De skrev också namn på olika planeter som vi sjungit om.

Intressant att iaktta att en del barn gärna vill skriva ytterligare frågor. Men det är ju ganska fundamentalt förstås – ju mer man vet desto fler blir frågorna..

Lämna ett svar