Bornholm inspirerar

Vi jobbar med Bornholmsmodellen i vår F-klass. Ingvar Lundbergs bok för språklig medvetenhet inför läsning är en klassiker och en pärla. Vi leker språklekarna flera dagar i veckan och följer bokens planering. Just för tillfället håller vi på med sammansatta ord och då hittade min kollega Helena Gerner på att vi skulle rita. Mask+ros blir maskros, last+bil blir lastbil och så vidare. Vi spånade ord innan vi satte igång och de allra flesta barnen använde sig av de orden vi tagit upp i gruppen. Alla gjorde fina bilder och skrev också orden. Men en av mina yngsta förmågor hade ett nytt ord på gång och förvånade mig med sin uppfinningsrikedom. Stjärna+kikare blir stjärnkikare! Oväntat men logiskt då gossen har ett passionerat intresse för tåg och transportmedel. Och då ligger ju inte stjärnkikare så långt borta. Vad månde bliva?

Kommentera