Posts Tagged ‘ Interkulturalitet ’

Leksaker som inspiration – Pokémon

27 juni, 2014

Ska man jobba med inspiration från kommersiella leksaker som Pokémon? Ja, argumenterar den här artikeln, då det kan ge inspiration till lek där barn kan förlora sig och finna sig själva. Barnen tränar sina färdigheter samtidigt som deras tankar kan bli mer tillgängliga för reflektion – bildning. På vår skola är det många barn...

Read more »

Vattnets kretslopp – skynda långsamt med Tema

17 april, 2014

Tema kan ge stora möjligheter att motivera alla barn och ge utrymme för dem att uttrycka sina olikheter och känna gemenskap.

Read more »

Tomtar för mångfald

28 december, 2013
Tomtar med karaktär

I naturen finns det inte en gren som är den andra lik vilket underlättar om vi vill att mångfald ska representeras. En inter-kulturell pedagogik ska ju också syfta till att synliggöra olikheter. Det skapar tolerans. I vår skola är förskolan och förskoleklassen tillsammans i skogen en dag i veckan. Vid de här tillfällena har...

Read more »

”Berätta” med hjälp av hus i lera och skogsmaterial

22 december, 2013

Interkulturalitet är ett tjusigt ord med stor ”floskelvarning” för den som är skeptiskt lagd. Vad menas med detta? undrade jag många gånger då jag gick den inter-kulturella lärarutbildningen på Södertörns Högskola. Ibland tyckte jag att jag förstod men andra gånger gled det undan. Vad var det nu igen? Det interkulturella begreppet dök först upp...

Read more »

Tema forntiden och rymden

17 april, 2013

Var på en liten surfrunda idag och stötte på en skola som verkar arbeta med att gestalta kunskap på ett kulturpedagogiskt sätt. På Skanskvarnskolans hemsida hittade jag både ett tema om forntiden och ett tema om rymden som kan inspirera. Tema rymden | Skanskvarnsskolan. Follow

Språkutveckling genom film

9 april, 2013

På Blommensbergsskolan använder man sig flitigt av kuturpedagogiska grepp för att utveckla ämneskunskaper. Här får alla elever lära sig flertalet kulturella uttrycksformer som exempelvis film, bild, dans, musik och drama för att sedan kunna utnyttja dessa i koppling till skolarbete. IKT och digitala media har också varit starkt kopplat till detta arbete sedan många...

Read more »

Fotografier för förkovrat skrivande

24 mars, 2013
Fotografier för förkovrat skrivande

I tonåren fascinerades jag av Christer Strömholms bilder på udda existenser. Jag tapetserade mitt rum med hans svart-vita foton som på den tiden trycktes i tidningen ETC. När jag på senare år jobbade med svenska i årskurs 8 kom det en utställning till Moderna Museet där Strömholms bilder ställdes ut tillsammans med alster av...

Read more »

Demokrati för barnen – Fyra hönor och en tupp

24 oktober, 2012

För den som vill jobba med temat demokrati redan i tidaga åldrar kan jag rekommendera en rolig bilderbok. Mycket pedagogiskt och humoristiskt om att organisera sig och samarbeta för att kunna göra sin röst hörd. Boken heter fyra hönor och en tupp av Lena Landström Här finner du förslag på ett boksamtal och övningar kring boken samt...

Read more »

Samernas nationaldag

5 februari, 2012

Samernas nationaldag infaller den 6 februari. Att uppmärksamma våra nationella minoriteter  kan ha en positiv effekt ur ett interkultutellt perspektiv och ligger i linje med Lgr 11. Det öppnar upp barnens tänkande för att kulturella olikheter inte behöver vara en fråga om hudfärg. Här finner du ett bildspel i PDF om samerna,

 samer 2013

På Youtube finner du denna informationsfilm om samerna så som de själva beskriver sig. 

http://www.youtube.com/watch?v=jm13U5rJCMk

Mari Boine är en känd samisk sångerska.

 watch?v=nF8RvYcAwU0

 

Mattesaga

28 november, 2011
Mattesaga

Låt barnen göra en mattesaga där flera ämnen samverkar. Denna uppgift kan användas för att tala matematik i gruppen men också om du vill göra en utställning och bjuda in föräldrar eller en annan klass. Uppgiften hittar du på sidan matematik. mattesaga år 3 Follow