Fotbollen och vi på fritids

De senaste två veckorna har vi på Kyrkskolan haft besök av Sorunda Fotboll vid två tillfällen som skapat möjlighet för alla barn att prova på fotboll. Vårt mål har varit att fler ska vilja vara med och leka och spela boll, inte bara de som redan tränar. Tack vare engagerade föräldrar som håller i den lokala fotbollsträningen har samarbetet kommit till stånd. De har besökt vårt fritids med sina ungdomstränare och organiserat aktiviteter för att prova på.

Igår var det andra tillfället för besöket och nu märktes det att än fler var villiga att pröva än första gången. Att barnen får fler chanser att lockas in i spelet gör hela skillnaden. Så därför hoppas vi på en fortsättning med fotbollen. Idrottandet är nämligen bra inte bara för kroppen utan även för själen. Vi tränar på samspel likväl som motorik. Och vi mår bra av att leka i gemenskap med andra människor. Ett plus i kanten för fotbollen som tagit med sig egna affischer för att informera om vad som händer. Sådana texter i skolan gynnar barnens motivation till läsning och skrivning – deras litteracitet (Hagtvet 1990).

Hagtvet, Bente (1990), Skriftspråksutveckling genom lek – hur skriftspråket kan stimuleras i förskoleåldern. Natur och Kultur, Stockholm

Lämna ett svar