Dikt och tanke

Skriva dikt om julen i årskurs 1

Idag var jag på besök i en årskurs 1 som behöver lite stöd. Dagen till ära hade läraren Anneli förberett för dem att skriva en juldikt. Det var ett uppdrag som togs emot med intresse. Formen var redan klar och fungerade som ett stöd för att alla skulle lyckas.

Att skriva dikt är bra. Det ger utrymme för egen kreativitet. Inget är rätt eller fel. I en styrd form som denna riktas eleverna mot att ge utrymme för egna tankar och känslor. De behöver tänka på julen. Associera och frambringa sinnliga erfarenheter. Vad luktar Julen? Hur smakar den? Att de får möjlighet att gestalta och färga sin medverkan på ett personligt sätt är viktigt. Det kan leda till en ökad känsla av delaktighet (SPSM 2018) att bli sedd för den man är – något personligt.

SPSM (2018) Szönyi K, Söderqvist, T, Delaktighet– ett arbetssätt i skolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/delaktighet—ett-arbetssatt-i- skolan.pdf/

Lämna ett svar