Talet 4 med spänning

3 oktober, 2017
By

Idag gick vi lite djupare in på talet 4 genom att undersöka talkamraterna. Men först spelade vi Trulles Troll nr 4 (Gleerups Utbildning) som är en rytmisk ramsa som barnen verkligen gillar. Sedan fick vi användning för en plastask som vi delat upp i två avdelningar med en liten skiljevägg och i den lade...

Read more »

Tema O med ormkull

2 oktober, 2017
By
Tema O med ormkull

Vi arbetar med bokstäver i tema. Det innebär att vi tar upp bokstaven på flera olika sätt. Vi läser en gåta om ett djur. I det här fallet orm på O. På så vis introducerar vi begrepp som klassificerar djur: däggdjur, leddjur, insekter, köttätare, växtätare, kräldjur osv. Vi kommer också in på andra fakta...

Read more »

Kottar som mätinstrument

2 oktober, 2017
By

Idag var det måndag och vi gick till skogen som vanligt. Väl där drog vi oss till minnes förra veckan då vi mätte varandras fötter med hjälp av kottar. Idag var det dags att mäta varandra på längden. På så vis kan vi upptäcka olika saker man bör tänka på när man mäter, och...

Read more »

Nya vägar till gamla insikter

1 oktober, 2017
By
Nya vägar till gamla insikter

Vi gjorde nyligen en övning i skogen då barnen fick lära sig udda och jämna tal som jag skrivit om här. Den där skogsövningen brukar vara mycket verkningsfull och de flesta barnen brukar komma ihåg vad som skiljer udda och jämna tal efter att ha tagit del av den. Det hindrar oss dock inte...

Read more »

Bokstäver blir ord

27 september, 2017
By

Jag har skrivit om hur vi jobbat tematiskt med bokstäver bl.a. här. När vi nu hunnit med några stycken så har det blivit dags att förvandla dem till ord. Det gjorde vi idag med hjälp av både EPA (enskilt, par, alla) och STL (skriva sig till läsning på iPad). Jag har varit lite skeptisk...

Read more »

Tema hälsa – med start i skogen

26 september, 2017
By

Att det är hälsosamt med utomhuspedagogik underströks på konferensen ”Ute är inne” som jag skrivit om här. I Cecilia Boldemans föreläsning redovisades att utomhusmiljön kan vara hälsobringande då den uppmuntrar till rörelse samtidigt som den kan bringa ro, dvs motverka stress. Något som efterfrågas i en stressig tid med mycket fara för övervikt redan...

Read more »