En familj – vad är det?

Familjesamtal

Familjesamtal

I ordet familj hamnar vi lätt i föreställningar kring en traditionell kärnfamilj. Och i den bilden passar inte många familjer in och många kan känna sig ”onormala”. Det är en orsak till att vi vill bredda begreppet familj. Men denna övning kan kan också öppna upp för många intressanta samtal kring familj och familjers historia och erfarenheter om vi ger den lite tid och plats. Kan vi hålla samtal i mindre grupper kan det ge extra mycket då fler barn får göra sin röst hörd och samtalet kan ges utrymme att flyta mer fritt mellan barnen.

Då jag gjorde denna övning i en årskurs 4 öppnade det upp för häpnadsväckande vittnesbörder inte minst från barn med bakgrund i andra länder. Mycket givande för barnens gemenskap och en häpnadsväckande erfarenhet för mig.  Jag gjorde min brainstorm kring familj i slutet men vill man se hur aktiviteten egentligen fallit ut kan det kanske vara bra att spåna kring familj innan man har breddat begreppet och sedan återkomma till det i slutet.

Jag valde att läsa ett avsnitt ur Våffelhjärtat där man möter en pojke och flicka som bor grannar men de har väldigt olika familjekonstellation. En charmig text med allvarliga undertoner men med komiska inslag. Avsnittet öppnar upp för frågor om vilka man kan känna sig nära i en familj och på så sätt kan tankar också väckas kring at det kanske inte alltid är de närmast anhöriga som alltid fyller den rollen. Familjen innefattar kanske andra människor än just mamma, pappa, barn.

Jag läste högt Våffelhjärtat (2007), Maria Parr, Eriksson&Lindgren, Kapitlet Pappa önskas s.34 (ca 15 min)

Diskutera gärna i mindre grupper .

Frågor:
Deklarera tydligt att det inte finns något rätt och fel svar på frågorna.

  1. Behöver man en pappa?(Lena i boken har ingen och tycker inte hon behöver någon heller)
  2. Vad kan man ha dem till? (Undrar Lena)
  3. Måste han vara snäll? (det vill Lena när hon annonserar)
  4. Vad är bra med att han är snäll?
  5. Kan man ha någon annan i stället för pappa?
  6. Vad tycker ni om Emils pappa i Emil i Lönneberga?
  7. Tillhör Alfred och Lina familjen i Katthult?
  8. Vem är närmast Emil, Alfred eller hans pappa?

Vad är familj? Brainstorm

9. Kan man ha någon annan i stället för pappa?
10. Om man hade två mammor i stället, hur vore det? 11. Eller 2 pappor?

Här kan man förstås sedan utöka med vidare läsning och ev film om man ytterligare vill fördjupa och bredda begreppet.

Kommentera