Drama på allvar – att leka för att lära

Idag då jag tittade in i ett klassrum jobbade klassen med drama för att bearbeta sin förståelse för varandra. För Gunilla Eriksson, som undervisar här, var det ett sätt att bearbeta händelser som väckt frågor och trygghetsarbete i gruppen. En fördel med drama är att det är en lek som oftast engagerar alla barn. Samtidigt ger drama goda möjligheter att känna efter i sin roll hur olika händelser kan upplevas. I det här klassrummet fick barnen arbeta i grupper och hitta på olika scener med inspiration från kort som Gunilla delat ut.

Barnen får en bild. De får sedan tillsammans bestämma vad som hänt. Därefter visar de hur de löst problemet. Barnen satte igång med liv och lust och skapade sina scener. En grupp spelade upp en scen från fotbollsplanen:

På fotbollsplanen spelar några barn fotboll. Ett annat barn kommer och frågar om hen får vara med men blir nekad.

Därefter spelade barnen upp scenen på nytt. Den här gången får alla vara med och leka. Nu frågar fröken den som inte fick vara med hur det kändes att bli nekad.

– Det kändes inte bra, menade barnet.

– Hur kändes det för er som nekade då?

– Det kändes inte heller bra, erkände de.

– Därefter kunde de med inlevelse konstatera hur mycket bättre det kändes när alla fick vara med.

Metoden liknar vad man brukar kalla psykodrama. Ett sätt att tänka och känna efter genom att dramatisera och lösa problem.

Att jobba så här med drama ger goda möjligheter att styra en dramalek på ett sätt som inte inkräktar på elevernas känsla av att ha kontroll över leken. Det är nämligen en utav förutsättningarna för lek – att barnen kan få behålla kontrollen (Lillemyr 2013). Korten ger samtidigt en fingervisning om en viss plats eller miljö och detta moment styr scenerna så att de kommer att inrymma variation med anknytning till barnens värld. Att variera och knyta an till barnens verklighet är ett viktigt moment för god undervisning. Det fungerar motiverande.

Vi ska inte underskatta vad leken betyder för barn. Att visa respekt för barns lek är också ett ämne som betonas i boken Lek på allvar av Ole Fredrik Lillemyr (Liber 2013). Lillemyr refererar till Levy då han betonar att leken är ett område där barnets lust och inre motivation är nära kopplad till att barnet känner att det har kontroll över något där det sätter verkligheten åt sidan. Vi fröknar gläder oss särkilt när leken skapar tillfälle till lärande och utvecklande övningar där alla elever känner engagemang.

Källor:

Lillemyr, Fredrik (2013), Lek på allvar – en spännande utmaning, Liber Stockholm

Kommentera